LÀM SAO ĐỂ LẬP ĐƯỢC KẾ HOẠCH KINH DOANH "KHẢ THI" ?

GỬI ĐI

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC 

(Có học phí )

NỘI DUNG CHUYÊN MÔN TRONG CHƯƠNG TRÌNH 

4

Hệ thống đo lường, kiểm soát các chỉ số thực thi kế hoạch kinh doanh (Hệ thống báo báo kinh doanh)
Giúp CEO, CCO theo giõi được các hoạt động đang diễn ra thuộc bộ phận kinh doanh, kết quả từng hạng mục, xác định được vấn đề không đạt mục tiêu, tìm ra nguyên nhân và giải pháp kịp thời
Kết cấu và tính logic của
- Kế hoạch kinh doanh năm
- Kế hoạch kinh doanh tháng/ tuần/ ngày

Stt

Nội dung chuyên môn

Mục tiêu

1

Vai trò của kế hoạch kinh doanh trong Bộ quản trị vận hành Doanh nghiệp (Mô hình Quản trị BSC, Business Model canvas sẽ được nhắc tới trong phần này)
Xác định rõ mức độ quan trọng và tính liên đới của kế hoạch kinh doanh đối với các hoạt động quản trị khác như tài chính, vận hành, nhân sự vv… Đây là phần tư duy nền tảng quyết định tới tính khả thi của kế hoạch kinh doanh

2

Giúp CEO, CCO xác định rõ việc lập kế hoạch kinh doanh bắt nguồn từ chiến lược và kế hoạch của năm. Nếu kế hoạch mục tiêu năm không có thì việc lập kế hoạch theo các chu kỳ tháng/ tuần sẽ mất định hướng

3

Phương pháp/ Quy trình/ Kết cấu chi tiết một kế hoạch kinh doanh bài bản
[Phần chính] Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh bài bản bao gồm 4 kế hoạch con
- Mảnh ghép kế hoạch truyền thông
- Mảnh ghép kế hoạch marketing
- Mảnh ghép kế hoạch Sale
- Mảnh ghép kế hoạch chăm sóc khách hàng
Kỹ năng CEO/ CCO tổ chức xây dựng kế hoạch kinh doanh cùng các trưởng bộ phận
Giúp CEO/CCO phối hợp xây dựng kế hoạch kinh doanh hiệu quả với cấp dưới như trưởng phòng truyền thông, marketing, sale, chăm sóc khách hàng, vận hành, nhân sự, kế toán vv… để việc thông suốt thực hiện kế hoạch được setup ngay từ đầu giữa các bộ phận

5

6

Hỏi đáp & kết thúc
Hỗ trợ trực tiếp các tình huống của học viên thuộc mảng kiến thức kinh doanh và lập kế hoạch

NỘI DUNG CHUYÊN MÔN 

STT

MỤC TIÊU

Vai trò của kế hoạch kinh doanh trong Bộ quản trị vận hành Doanh nghiệp (Mô hình Quản trị BSC, Business Model canvas sẽ được nhắc tới trong phần này)

1

2

Kết cấu và tính logic của
- Kế hoạch kinh doanh năm
- Kế hoạch kinh doanh tháng/ tuần/ ngày

Xác định rõ mức độ quan trọng và tính liên đới của kế hoạch kinh doanh đối với các hoạt động quản trị khác như tài chính, vận hành, nhân sự vv… Đây là phần tư duy nền tảng quyết định tới tính khả thi của kế hoạch kinh doanh

Giúp CEO, CCO xác định rõ việc lập kế hoạch kinh doanh bắt nguồn từ chiến lược và kế hoạch của năm. Nếu kế hoạch mục tiêu năm không có thì việc lập kế hoạch theo các chu kỳ tháng/ tuần sẽ mất định hướng

Phương pháp/ Quy trình/ Kết cấu chi tiết một kế hoạch kinh doanh bài bản

3

[Phần chính] Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh bài bản bao gồm 4 kế hoạch con
- Mảnh ghép kế hoạch truyền thông
- Mảnh ghép kế hoạch marketing
- Mảnh ghép kế hoạch Sale
- Mảnh ghép kế hoạch chăm sóc khách hàng

4

Hệ thống đo lường, kiểm soát các chỉ số thực thi kế hoạch kinh doanh (Hệ thống báo báo kinh doanh)

Giúp CEO, CCO theo dõi được các hoạt động đang diễn ra thuộc bộ phận kinh doanh, kết quả từng hạng mục, xác định được vấn đề không đạt mục tiêu, tìm ra nguyên nhân và giải pháp kịp thời

5

Kỹ năng CEO/ CCO tổ chức xây dựng kế hoạch kinh doanh cùng các trưởng bộ phận

Giúp CEO/CCO phối hợp xây dựng kế hoạch kinh doanh hiệu quả với cấp dưới như trưởng phòng truyền thông, marketing, sale, chăm sóc khách hàng, vận hành, nhân sự, kế toán vv… để việc thông suốt thực hiện kế hoạch được setup ngay từ đầu giữa các bộ phận

6

Hỏi đáp & kết thúc

Hỗ trợ trực tiếp các tình huống của học viên thuộc mảng kiến thức kinh doanh và lập kế hoạch

CHƯƠNG TRÌNH NÀY DÀNH CHO AI ?

1. CEO/ Chủ Doanh nghiệp SME.

2. Giám đốc/ Trưởng phòng kinh doanh Doanh nghiệp SME

3. Người có nhu cầu quản trị vận hành đi từ chuyên môn bài bản

Người chia sẻ 

MR. TRẦN ANH TUẤN

CHUYỂN GIAO BỘ CÔNG CỤ, KẾ HOẠCH KINH DOANH MẪU, SLIDE DẠY CHO TỪNG HỌC VIÊN SAU KHÓA HỌC.

NGƯỜI ĐỒNG HÀNH

Mr Trần Anh Tuấn - CT HĐQT 247 Education
- Nguyên phó TGĐ CEO Capital Holding
- Phó TGĐ Xanh Farm (Thương hiệu sản phẩm dầu gội, sữa tắm thiên nhiên
- Giảng dạy Truyền thông - Marketing - Quản trị doanh nghiệp SME tại Học viện CEO Việt Nam (2019 - đầu 2022)
- Top 10 Việt Nam về lĩnh vực Truyền thông & Marketing
- Nguyên Phó TGĐ Hệ thống thẩm mỹ viện Aura.
- Nguyên Giảng viên Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp HN

00
00
00
00
Ngày
Giờ
Phút
Giây
Thời gian áp dụng ưu đãi học phí 
Giới hạn 100 người tham dự
CHƯƠNG TRÌNH DIỄN RA NGÀY 23 & 24/9/2023

Đăng ký 

ĐĂNG KÝ THAM GIA
TẠI ĐÂY